Condicions generals de contractació.

 1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE Contractació:

(d’ara endavant també les Condicions Generals oCGC):

D’una banda, el proveïdor dels productes,SES VERNES, S.L., el nom comercial del qual ésLa Ferreteria(d’ara endavant també el prestador), amb domicili social a Fornaca, 19 1r, 17300 Blanes, Girona, N.I.F. B17331141, telèfon d’atenció al client +34 717712 232, i e-mail:info@sesvernes.com, sent titular del lloc web sesvernes.com exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

I d’una altra, l’Usuari – Client(endavant l’Usuari), registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

AMBDÓS ACCEPTEN aquest document, i comporta que l’usuari:

 1. Ha llegit, entén i comprèn allò aquí exposat.
 2. Que és una persona gran d’edat i amb prou capacitat per contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 4. Que ha llegit i accepta les presentscondicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte oferit.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

El prestador posa a disposició d’aquests l’adreça de correu electrònicinfo[arrova]sesvernes.com perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web sesvernes.com del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, a fi de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes cal consultar aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardeu una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.

Ses Vernes, S.L. no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, fitxers o de qualsevol dany que resultés d’una fallada de còpia de seguretat per part de l’Usuari de les dades contingudes en els productes adquirits com ara targetes de memòria.

Ses Vernes, S.L no es fa responsable de les conseqüències que puguin resultar d’una utilització inadequada dels productes a la venda a la web.

La responsabilitat civil de Ses Vernes, S.L. pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a Ses Vernes, S.L. per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits a la web sesvernes.com , així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés a la web, incloent-hi pèrdues de dades o altres tipus d’informació que hi pugui haver a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a la web sesvernes.com.

Ses Vernes, S.L és una empresa especialitzada en la venda a distància de productes de ferreteria, jardí i càmping, cuina i llar, calefacció, ventilació, rebosteria creativa, taller i indústria i serveis de bústies. Ses Vernes, S.L. ven els seus productes a distància per Internet a través de la pàgina web. El prestador no té cap botiga física per a la venda dels seus productes.

 1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es faci la comanda.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d‟un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d‟un producte concret.

2.2Territori d’aplicació: La botiga virtual de sesvernes.com està activa per a tota Espanya peninsular, Illes Balears, Illes Canàries,Ceuta i Melilla.

2.3 Capacitat per contractar: Per poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per contractar.

2.4 Acceptació del client:La validació d’una comanda a través del web sesvernes.com es fa per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles a la web sesvernes.com o, si ho desitgeu i sol·liciteu, podem posar-la a la vostra disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació:Ses Vernes, S.L.es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions a les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introduïssin una vegada realitzada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents en la data en què es va efectuar aquesta comanda.

 1. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA A LA WEB sesvernes.com:

3.1 Publicació de preus:Els preus dels productes són els mostrats a cada producte a la nostra web sesvernes.com.


                3.2Informació de productes:La informació que figura a la nostra publicitat, fulletons, altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada a vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de sesvernes.com estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents a sesvernes.com es mostren en castellà i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client es pot fer en català o un altre idioma sempre indicant-ho abans d’iniciar el procediment de contractació.  

3.3Disponibilitat dels productes:Pot haver-hi ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes pel fet que aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, el producte en qüestió estarà visible, però no disponible per a la compra.

3.4Dret d’anul·lació:Ses Vernes, S.L.es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un producte determinat que no compleixi els requisits de qualitat imposats a tots els productes de sesvernes.com. Per al cas que es detectés aquesta manca de qualitat, el servei d’Atenció al Client deSes Vernes, S.L.us suggerirà un producte de reemplaçament i, si el reemplaçament no és del gust del client, es procedirà al reintegrament del cost del producte.

3.5 Comandes les 24h, tots els dies de l’any: L’horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l’any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les divuit (18:00) hores, quedant per al dia hàbil següent a Girona. Les comandes que es rebin els divendres es processaran perquè arribin els dies dilluns o primer dia hàbil, i les recepcionades els dies dissabte fins a les 10 del matí, seran lliurades els dilluns (o primer dia hàbil següent). Després d’aquesta hora seran processats els dies dilluns i lliurats l’endemà hàbil, a la península i l’estipulat a l’apartat corresponent per a comandes de fora de la península.

3.6Frau: Si Ses Vernes, S.L. sospita o detecta alguna anomalia o frau; es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA:

S’informa que, de conformitat amb allò que exigeix ​​l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els passos següents:

 1. Escollir el producte fent-hi clic, i indicar “Afegeix a la cistella” perquè el producte s’afegeixi automàticament al “carret de compra”.
 2. Si voleu afegir més productes, haureu de seleccionar cadascun dels productes que vulgueu comprar.
 3. Per conèixer l’estat en què es troba el vostre “Carret” haureu de clicar sobre la icona que apareix a la part superior amb el disseny d’un carret de compra. Un cop dins es desplegarà el llistat dels productes que hagueu seleccionat durant la vostra navegació. Si per error n’ha afegit algun que no volgués, haureu de clicar a la finestra on apareix el nombre d’unitats i reduir el número a “0” (zero). A continuació haureu de clicar sobre la pestanya que assenyala “Actualització del carret”. De forma automàtica s’actualitzarà el nombre de productes que finalment voleu comprar dins del llistat de compra.
 4. Escollit/s el/els producte/s, haurà de clicar a la pestanya de “Finalitzar la compra”, per fer la comanda. En clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les vostres dades i forma de pagament escollida).

5.Se sol·licitarà una sèrie de dades personals per poder realitzar la comanda i el lliurament posterior, i després se sol·licitarà el consentiment de l’usuari per desar les dades. Si ho presta, es guarden i se li enviarà informació de productes si així ho permet, si no, les dades es perdran.

Haureu de revisar els controls de correu brossa i de correu no desitjat de la safata d’entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioneu són correctes.

6. Una vegada heu emplenat les dades, podreu veure una casella de verificació que l’haureu de marcar ja que és l’acceptació d’aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de Privadesa.

7. Abans de finalitzar el procés haureu d’escollir la modalitat d’enviament dels productes, seleccionant l’enviament a la direcció facilitada o recollint-lo al magatzem del carrer Fornaca, 19, de Blanes, Girona.

8. Per finalitzar el procés, haureu de clicar al botó “Continua amb el pagament” que apareixerà al final de la pàgina i segons la modalitat de pagament escollida.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà l’usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte de totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i terminis de lliurament del producte comprat.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error a l’adreça indicada oa qualsevol altre punt de la comanda, ho haurà de notificar immediatament a l’adreça de correu electrònic que apareixerà a la web per procedir a l’esmena d’aquest error.

Davant de qualsevol dubte podeu contactar amb el nostre servei d’Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten a la web sesvernes.com.

Ses Vernes, S.L.proporcionarà Atenció al Client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacte info[arrova]sesvernes.com, si trieu un altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui s’haurà de fer càrrec del cost particular del mateix.

Ses Vernes, S.L.posa a la vostra disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del vostre operador de telefonia. Serà atès en el número habilitat per fer-ho +34 717712 232en horari de09:00 a 19:00.

 1. POLÍTICA D’ENVIAMENT:

Els terminis d’enviament es fan en dies feiners de dilluns a divendres. Aquests terminis es podran veure afectats per festes locals o nacionals, especialment per Nadal, Reis o promocions especials com el Black Friday. Ses Vernes, SL, atenent les dimensions o l’especificitat d’alguns dels productes, podrà modificar els terminis d’enviament i entrega de les comandes.

Els productes es lliuraran en perfectes condicions a l’adreça facilitada pel comprador en el moment de finalitzar la compra. L’enviament de les comandes es durà a terme mitjançant la nostra tarifa que es calcula segons el pes i la destinació de l’enviament.

5.1Direcció d’enviament:

Adreça de l’Enviament: El lliurament de les comandes es farà al domicili de lliurament designat lliurement per l’usuari. De tal manera, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incomplets o quan el lliurament no es pugui efectuar per causes alienes a l’empresa de enviaments, assignada a aquest efecte, com ho és l’absència del destinatari.

L´horari de lliurament de la comanda serà en horari de treball habitual.

Sense perjudici de l’anterior el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament es pugui efectuar en el temps acordat, per la qual cosa no es pot imputar cap responsabilitat en contra del prestador.

Els enviaments només es fan a destinacions d’Espanya Peninsular, Portugal, Països Baixos, França i Bèlgica.

Ses Vernes, S.L. posarà tots els mitjans al vostre abast perquè la vostra comanda sigui lliurada dins el termini que figura a la nostra web a data d’emissió de la confirmació de comanda.

5.2Terminis de lliurament: El termini de lliurament sol estar comprès entre1 i 3 dies hàbils depenent del producte, segons la població de destinació i la forma de pagament escollida. Aquest terme s’entén sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat del producte i comprovat el pagament complet de la comanda. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra, el nostre Servei d’Atenció al Client us podrà facilitar la informació de disponibilitat.

Si heu sol·licitat diversos productes en una mateixa comanda tingueu en compte que poden tenir dates de disponibilitat diferents, en aquest cas podria rebre’ls en diferents dates. Tingueu en compte que, davant de la manca de disponibilitat d’alguna de les referències en el moment de l’enviament, teniu dret a la cancel·lació de la comanda en qualsevol moment abans d’enviar-la contactant amb el nostre servei d’Atenció al Client a través de la següent adreça de correu electrònic: info@sesvernes.com indicant el número de comanda.

5.3Confirmació de l’enviament: En el moment del lliurament de la comanda al nostre transportista us enviarem confirmació de l’enviament a l’adreça de correu electrònic que heu facilitat en realitzar la comanda. A la confirmació d’enviament us indicarem el número de seguiment corresponent perquè pugueu fer-ne el seguiment a través del web del nostre transportista.

5.4Danys al lliurament: Els productes s’envien amb embalatge segur. Si en el moment del lliurament s’apreciés de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s’aprecia, de la mateixa manera, un error a la mercaderia rebuda, el client ha de contactar immediatament amb la nostra línia d’Atenció al Client +34 717712 232 o a l’email info@sesvernes.com per poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a substituir-los per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat per aquest, segons ens indiqui en aquest correu electrònic.

Igualment, si es detecten danys al producte una vegada obert l’embalum estant l’embalatge en perfectes condicions, el consumidor i usuari haurà d’informar el venedor de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement en la nostra línia de Atenció al Client +34 717712 232 o a l’email info@sesvernes.com.

 1. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats a la botiga sesvernes.com inclouen l’IVA vigent al moment de la compra. Tots els preus que consten a la web són vàlids i s’expressaran a la moneda Euro (€). Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o qualsevol altre servei addicional i annexos al producte o servei adquirit.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, el lliurament dels productes s’entendrà localitzat al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol tret de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti. A les comandes amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exempts d’IVA per aplicació del que disposa l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents d’acord amb la normativa vigent a cadascun d’aquests territoris.

L’usuari rebrà la factura de la comanda en paper dins de l’embolcall o la caixa d’enviament dels productes comprats a l’adreça de lliurament. En cas que l’usuari tingui preferència per la factura electrònica, s’haurà de donar consentiment per enviar-lo al correu electrònic facilitat.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats a la web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en la darrera fase del mateix.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrada durant el període de promoció.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per determinar si aquesta comanda està subjecte a promoció o no.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del prestador o per correu electrònic a l’adreça facilitada.

 1. FORMES DE PAGAMENT:

A continuació, detallem els sistemes disponibles:

7.1 Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del número de la targeta al formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de fer la comanda. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en què s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel banc, a través de comerç electrònic segur (“Verified by Visa” i “MasterCard SecureCode”, “MasterCard Maestro ” o “American Express”). La comanda no es podrà tenir en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi estat autoritzat pel banc o caixa.

S’utilitza el sistema anomenat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifratge de la informació transmesa durant la transacció, assegurant-ne la confidencialitat.

7.2 PayPal: Un cop finalitzada la compra, si s’escull aquesta forma de pagament, se us redigirà a la web oficial de PayPal on podreu fer el pagament. Un cop realitzat el pagament correctament, la vostra comanda estarà finalitzada i s’enviarà un correu electrònic amb el resum de la vostra compra. Prement el botó “Tornar a la web” tornarà a la web per veure la comanda i poder-la imprimir.

PayPal codifica automàticament les dades confidencials amb ajuda de les tecnologies més avançades disponibles al mercat. PayPal té les seves pròpies polítiques de privadesa i Ses Vernes, S.L.no en té cap tipus de responsabilitat.

7.3ShopPay, GPay: Ara aSes Vernes, S.L.pots pagar amb les credencials de ShopPay o GPay.

7.4Contra reemborsament: La forma de pagament contra reemborsament és al lliurament de la comanda, quan l’empresa de transport li lliuri el paquet haurà de tenir l’import preparat de la comanda per efectuar el pagament de la comanda, si no és així, el destinatari haurà de desplaçar-se a recollir la seva comanda demanat a la Companyia, així com després de 2 absents a l’adreça de lliurament. El lliurament de les comandes únicament s’efectuarà a l’adreça facilitada pel client en realitzar la comanda.

 1. DRET DE DESISTIMENT:

8.1 Dret de desistiment: L’usuari té dret a l’exercici del dret de desistiment, i per això compta amb un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte, sense penalització per al seu exercici; s’haurà de fer el reintegrament al consumidor de l’import total de la compra, és a dir, el preu del producte més les despeses d’enviament, dins dels 14 dies següents a l’exercici del dret de desistiment per part de l’usuari/consumidor. En relació amb les despeses d’enviament per a la devolució dels productes, seran a càrrec de l’usuari-consumidor. L’exercici del dret de desistiment no està sotmès a cap formalisme. El consumidor només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària segons la seva naturalesa, característiques o funcionament, sense que per això vegi limitat el seu dret a l’exercici d’aquell. Per dur a terme aquest dret de desistiment podeu emplenar aquest formulari amb el seu número de comanda (per obtenir el reemborsament de l’import del producte/s dins el termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la comanda) juntament amb les dades de contacte. Podrà remetre’ns-ho a través del mail info@sesvernes.como per correu postal (per qualsevol mitjà admès en dret), sempre dins dels 14 dies naturals a la recepció de la comanda. A partir d’aquest termini, només podrà sol·licitar la devolució o canvi del/s productes per motius tècnics subjectes a la garantia del/s producte/s.

Haurà de tornar el producte amb tots els elements amb què li va ser lliurat, sense danys ni marques de desgast de cap tipus, i que no denoti un ús inadequat del bé o diferent de la seva naturalesa a la direcció que li hem facilitat.

És recomanable la devolució en el seu embalatge original, si no és possible, el producte podria patir una depreciació en el seu valor. El client es farà responsable de l’embalatge i protecció dels productes que envia, així com de les despeses derivades de l’enviament.

Sempre que els productes siguin retornats dins el termini de 14 dies naturals, sense cap dany ni marques de desgast i complint els requisits establerts en aquest apartat, us reemborsarem l’import total de la compra.

Excepcions al dret de desistiment: El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

 1. La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb el consentiment exprés previ del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el dret de desistiment.
 1. El subministrament de béns confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 1. El subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.
 1. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
 1. El subministrament de béns que després del lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
 1. El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de subscriure el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real de les quals depengui de fluctuacions del mercat que l’empresari no pugui controlar.

8.2Devolució per error a la comanda per part de Ses Vernes, S.L.:Quan el producte no es correspongui a la comanda, a causa d’algun error imputable a l’empresa, l’usuari haurà de comunicar-ho per mail a la companyia tan aviat com sigui possible;Ses Vernes, S.L.correrà amb les despeses de recollida del producte enviat per error i lliurament del corresponent a la comanda realitzada.

8.3Comprovació de les Devolucions:La verificació i comprovació dels productes objecte de devolució seran a càrrec de Ses Vernes, S.L.que, una vegada a les seves instal·lacions, verificarà que siguin rebuts complint tots els requisits establerts a l’apartat.

En cas de faltar algun dels elements, us comunicaríem per escrit via mail indicant-li el contingut que falti.

 1. REINTEGRAMENTS:

Quan es produeixi la devolució (s’exerceixi de desistiment) es tornarà la quantitat pagada pel producte més despeses d’enviament. Les despeses de devolució seran a càrrec del consumidor-usuari. El termini per efectuar el reemborsament serà com a màxim dins dels 14 naturals i mitjançant el mateix mitjà en què es va efectuar la compra.

 1. GARANTIES APLICABLES I SERVEIS POSTVENDA:

10.1Garantia: Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari a la seva descripció.

Garantia de satisfacció:Si en el moment de rebre el producte i, abans d’exercir el dret de desistiment, a l’usuari no convenç la compra pot optar per qualsevol d’aquestes opcions:

 1. bescanviar el producte per un val del mateix valor al producte comprat i tornat, per bescanviar-lo per un altre del mateix valor (si el preu del producte fos superior al del val, l’usuari haurà d’abonar la diferència),
 2. Canviar l’article per un altre, si el preu del producte és superior al del producte canviat, l’usuari haurà d’abonar la diferència.

10,2 Garantia en cas de producte defectuós:Al moment del lliurament del producte, l’usuari haurà de comprovar que es troba en perfecte estat de conservació, amb l’embalatge intacte. En cas de no poder garantir les condicions de conservació del producte, aquest haurà de ser tornat. Ses Vernes, S.L. tornarà els diners al client que hagi rebut la seva comanda en dubtós estat de conservació. La diferència

 1. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint aquesta disposició, o la part d’aquesta que resulti afectada, per no posada.

 1. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):

D’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per assolir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions s’han de regir o interpretar d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari ( si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

 1. NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa:

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

 • Directiva 97/7/CErelativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de vendes a distància);
 • Directiva 2000/31/CErelativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

Normativa espanyola:

 1. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els vostres comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Us preguem que ens envieu aquests comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Podeu sol·licitar-les trucant al telèfon d’Atenció al Client +34 717 712 232 oa través del nostre formulari de contacte.

ANNEX: DRET DE DESISTIMENT

A l’atenció de:

Nom : SES VERNES, S.L.

NIF: B17331141

Dirección: Fornaca, 19 1r, 17300 Blanes, Girona

Telèfon: +34 717712 232

Correu electrònic: info@sesvernes.com

Dades del bé/prestació a desistir:

Número de comanda/factura: ________________________________________________

Data comanda/factura: ____________________________________________

Data de recepció del producte: ___________________________________

Descripció del producte: _________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Dades del consumidor/usuari:

Nom: __________________________________________

NIF: _____________________________________________

Domicili: _________________________________________

Població: _________________________________________

Telèfon: _________________________________________

Correu electrònic: __________________________________

Dret de desistiment:

De conformitat amb l’article 68 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, us comunic que desisteixo del contracte de venda del bé/prestació descrita anteriorment, per la qual cosa agrairia es posés en contacte amb mi mitjançant les dades de contacte facilitades, per notificar-me que s’ha procedit a aquesta sol·licitud.

Data de la sol·licitud:

Signatura del consumidor/usuari:

Desplaça cap amunt