Política de privacitat

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES, QUINES DADES RECABEM i LA SEVA FINALITAT:

Les dades que recollim, la manera com les obtenim i la finalitat del tractament és la següent:

 1. Formularis de contacte i/o requeriment d’informació:
  • Dades requerides: nom, correu electrònic, número de telèfon.
  • Finalitat: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari
  • Legitimació: consentiment de l’usuari
 2. Formulari de registre i creació de compte:
  • Dades requerides: correu electrònic
  • Finalitat: atendre la creació d’un compte d’usuari i accedir-hi funcionalitats de la web
  • Legitimació: consentiment de l’usuari
 3. Formularis de sol·licitud d’accés:
  • Dades requerides: nom dusuari i correu electrònic.
  • Finalitat: Gestionar les dades del vostre perfil d’usuari de la nostra intranet.
  • Legitimació: Consentiment de l’interessat
 4. Xat web:
  • Dades requerides: nom, cognom, email.
  • Finalitat: Respondre de forma àgil i immediata a la vostra sol·licitud d’informació.
  • Legitimació: Interès legítim del responsable
 5. Si contracta la compra del producte a través de la nostra pàgina web:
  • Dades requerides: nom i cognoms, adreça, telèfon i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.
  • Finalitat: contractació del nostre servei/compra del nostre producte
  • Legitimació: consentiment de l’usuari
 6. Formulari per a venda a l’engròs:
  • Dades requerides: nom i cognoms, telèfon de contacte.
  • Finalitat: atendre la vostra sol·licitud de contacte amb el nostre servei de venda al més gran.
  • Legitimació: consentiment de l’usuari
 7. Formulari de pèrdua de contrasenya:
  • Dades requerides: nom dusuari o correu electrònic.
  • Finalitat: facilitar-vos un nou accés al vostre perfil d’usuari de la intranet.
  • Legitimació: consentiment de l’usuari
 8. Formulari visiteu les nostres vinyes:
  • Dades requerides: nom i un correu electrònic.
  • Finalitat: contacteu amb l’usuari per concertar la visita de les nostres vinyes.
  • Legitimació: consentiment de l’usuari
 9. Formulari de devolució:
  • Dades requerides: nom, cognom, telèfon.
  • Finalitat: atendre la vostra petició de devolució dels productes.
  • Legitimació: consentiment de l’usuari
 10. Formulari d’inici de sessió:
  • Dades requerides: correu electrònic.
  • Finalitat: atendre la vostra petició d’inici de sessió a la intranet.
  • Legitimació: consentiment de l’usuari
 11. Dur a terme la relació contractual i les gestions administratives, fiscals i comptables anàlogues i que siguin necessàries virtut de la legislació vigent.
  • Dades requerides: nom i cognoms, telèfon, adreça, DNI, email, signatura.
  • Finalitat: dur a terme la gestió comercial fiscal i administrativa interna
  • Legitimació: Consentiment de l’interessat i relació contractual
 12. WhatsApp: a l’apartat WhatsApp de la present política se’n detalla l’ús.

Les fotografies que estiguin penjades a la web de productes i espais comercials són propietat de SES VERNES, SL.

D’acord amb la LSSICE, SES VERNES, SL no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats pel Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el vostre dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tot i això, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos a les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES: SES VERNES, SL no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que ens proporcioni tant a través dels llocs web serà allotjada als servidors de SES VERNES, SL, contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l’entitat està regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de lactivitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

Google Analytics: per fer una anàlisi i mètrica de l’ús que els usuaris fan de la web a mitjançant les galetes. La informació que generen i recopilen aquestes galetes sobre l’ús (incloent-hi l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc., ubicada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, muntaré View (Califòrnia), CA 94043 d’Estats Units ( ” Google “), als seus servidors dels Estats Units.

Comunicació de xat en viu: s’utilitza per al servei de comunicació de xat en viu: Hubspot Xat, ShopifyChat, WhatsApp Web i Telegram.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant SES VERNES, SL presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant-ne un correu electrònic a info@sesvernes.com indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS”.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre els seus dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessius
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’hi cessi.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar el seu futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa la elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considereu que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (aepd.és).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemats. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions de integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privadesa és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

XARXES SOCIALS

Us informem que SES VERNES, SL pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol enllaç o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de SES VERNES, SL es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que sigui procedent en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

SES VERNES, SL tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que SES VERNES, SL consideri inadequats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, SES VERNES, SL es reserva la potestat de retirar, sense avís previ dels llocs web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats. En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, SES VERNES, SL quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, heu de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

ENVIAMENT CV

En cas que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, se us informa que les dades aportats seran tractats per fer-ho partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar-ne el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, per la qual cosa no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació als dades, us preguem ens ho comuniqueu per escrit el més aviat possible, per tal de mantenir les vostres dades degudament actualitzats.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut aquest termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, us preguem ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats abans informades.

REMARKETING I RETARGETTING

El remàrqueting és un sistema que permet crear anuncis adaptats o personalitzats per als usuaris que, prèviament, van visitar una pàgina web i en aquest cas, nostra. Es tracta d’una solució associada a Google Adwords amb l’objectiu d’aconseguir un millor retorn de la inversió (ROI). El Remarketing insereix una galeta a l’ordinador de l’usuari i als sites afiliats a Google Adsense amb anuncis gràfics es mostri un banner del prestador.

El retargetting és la tècnica que s’utilitza per mostrar, en altres webs gràcies a un sistema de tracking, anuncis gràfics a un usuari que ha abandonat el nostre site sense completar un procés que volíem que acabés (registre, compra, sol·licitud, etc.), aquests anuncis haurien d’estar orientats principalment a la conversió de l’objectiu de la nostra web.

La informació que recopilem gràcies a aquestes funcions és recollida per les cookies de Facebook, Twitter, Google Adword i Pinterest Ads. Podeu conèixer les dades que recopilen aquestes galetes en les següents polítiques de privadesa de cada servei:

• Facebook

• Twitter

• Pinterest Ads

• Google Adword

Si no voleu que aquesta informació sigui recopilada per aquestes galetes, inhabiliteu l’ús de galetes de Google mitjançant la configuració d’anuncis de Google. També podeu desactivar el ús de galetes d’un proveïdor tercer a través de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative.

Aquest tipus de servei permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes. Les interaccions i la informació obtinguda pel prestador sempre estaran sotmeses a la configuració de privadesa de l’usuari a cada xarxa social. En cas que s’instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials és possible que, encara que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatives a les pàgines on estiguin instal·lats.

FACEBOOK ADS

La web del prestador utilitza Facebook ads, que és la plataforma de publicitat de Facebook. Això permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

• Lloc

• Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)

• Interessos (activitats, aficions, etc.)

• El que compren a internet i per altres canals.

• Etc.

Des del moment en què l’usuari deixa les seves dades al formulari habilitat per unir-se al butlletí de subscripcions, les dades obtingudes a través de Facebook Ads estan subjectes a aquesta política de privadesa. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

TWITTER ADS

El web del prestador utilitza Twitter Ads, que és la plataforma de publicitat de Twitter. Aquesta permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

• Lloc

• Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)

• Interessos (activitats, aficions, etc.)

• El que compren a internet i per altres canals.

• Etc.

Des del moment en què l’usuari deixa les seves dades al formulari habilitat per unir-se al butlletí de subscripcions, les dades obtingudes a través de Twitter Ads estan subjectes a aquesta política de privadesa. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Twitter amb una finalitat diferent.

GOOGLE ADWORDS

Adwords és una plataforma de Google destinada als ANUNCIANTS que volen publicitar-se a GOOGLE. El prestador utilitza Google Adwords, que és la plataforma de publicitat de Google. Això us permet crear campanyes i anuncis per mostrar-los en altres pàgines web. Al generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

• Lloc

• Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)

• Interessos (activitats, aficions, etc.)

• El que compren a internet i per altres canals.

• Etc.

Des del moment en què l’usuari deixa les seves dades al formulari habilitat per unir-se al butlletí de subscripcions, les dades obtingudes a través de Google Adwords estan subjectes a aquesta política de privadesa. En cap cas no s’utilitzarà la informació procedent de Google amb una finalitat diferent.

El prestador podrà seleccionar i publicar testimonis de clients als serveis. Aquests testimonis poden contenir informació d’identificació personal, com el nom i/o ciutat, estat o país on viu. Si voleu que s’elimini o esborri el vostre nom o testimoni de la web, haurà de comunicar-se amb el prestador amb les dades de contacte supra ressenyades.

PINTEREST ADS

Els Pinterest Ads són un sistema de publicitat en xarxes socials que permet fer servir Pinterest per llançar continguts promocionats per atraure l’atenció del nostre target. Sense no obstant això, per les característiques de la xarxa on s’ubica, la publicitat a Pinterest té moltes coses en comú amb la publicitat en cercadors, en lloc dels social ads tradicionals. Pinterest és una xarxa social que es basa a recopilar idees al voltant de diferents interessos de els usuaris. Els usuaris usen la xarxa per guardar les idees que més els interessen, però també per buscar imatges que puguin ser del vostre interès a través de paraules clau. I és allà on Pinterest funciona com un motor de cerca, ja que com a marca ens interessa estar als primers llocs de les cerques per incrementar la nostra visibilitat. Es pot controlar com utilitza Pinterest aquesta informació per personalitzar l’experiència de usuari i els anuncis a la configuració de privadesa i dades.

WHATSAPP

El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que facin una consulta a mitjançant whatsapp de SES VERNES, SL es regirà per aquest apartat, així com aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la aplicació que siguin procedents en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. SES DIVENDRES, SL, tractarà les vostres dades amb la finalitat d’administrar correctament la vostra consulta, així com qualsevol altra finalitat de la gestió administrativa del servei. Les teves dades es comparteixen amb WhatsApp Ireland Limited, les mesures de seguretat tècniques del qual asseguren la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la vostra informació, segons indica la vostra pròpia política de privadesa. No es preveuen més cessions, excepte per obligació legal o requeriment judicial. Les teves dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la qual s’han obtingut i, un cop ja no siguin necessaris, es mantindran degudament bloquejats, arxivats i conservats durant el temps legalment establert. Queda prohibit l’ús del WhatsApp de SES VERNES, SL, per a l’enviament de continguts que no siguin els necessaris per a la resposta a la consulta i que siguin il·lícits per la normativa nacional o internacional que atempti contra els drets fonamentals de les persones i en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

SES VERNES, SL es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a SES VERNES, SL als termes establerts en aquesta política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació a cap cas no tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre SES VERNES, SL amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús dels Jutjats i Tribunals de Girona.

Desplaça cap amunt